STANJURA: CENA ELEKTřINY BY PRO ENERGETICKY NáROčNé PODNIKY MěLA PříšTíM ROCE KLESNOUT

Podnikatelské organizace se obávají zdražení energií, které by mohlo zvýšit náklady průmyslu a ohrozit jeho konkurenceschopnost. Tyto organizace hodlají jednat s vládou o této záležitosti.

Ministr Stanjura tvrdí, že pokud by vláda poskytla firmám dotace na energie, bylo by to na úkor státního rozpočtu a nakonec by tyto úlevy pro velké podniky zaplatili daňoví poplatníci.

Cena elektřiny se skládá z obchodní části, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou stát reguluje. ERÚ navrhl významné zvýšení regulované složky elektřiny pro příští rok.

Podle návrhu by měla regulovaná část ceny elektřiny meziročně vzrůst o 113 procent pro velké odběratele na hladině vysokého napětí a o 206 procent na hladině velmi vysokého napětí. Pro domácnosti ERÚ navrhuje nárůst o 71 procent.

Stanjura upozornil, že navzdory výraznému procentuálnímu zvýšení budou velké firmy platit v regulovaných poplatcích celkově méně než domácnosti. U domácností tvoří regulovaná složka ceny 40 procent z celkové ceny, zatímco u velkých podniků pouze pětinu. 

2023-11-04T12:31:49Z dg43tfdfdgfd