HOSPODAřENí SAMOSPRáV BYLO VE čTVRTLETí V REKORDNíM PřEBYTKU 70,6 MLD. Kč

Praha - Hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí skončilo v prvním čtvrtletí s rekordním přebytkem 70,6 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku je vyšší o 45 miliard korun. Samosprávám meziročně vzrostly příjmy a klesly výdaje. Dnes o tom na svých internetových stránkách informovalo ministerstvo financí. Výrazný nárůst podle něj do určité míry souvisí s tím, že samosprávy v prvním čtvrtletí převzaly od ministerstva školství dotace na vzdělávání, ale do konce března je neposkytly školám. I bez tohoto vlivu by přebytek hospodaření za první čtvrtletí meziročně vzrostl o 74,7 procenta a byl by 38,6 miliardy korun.

Celkové příjmy krajů a obcí se meziročně zvýšily o 5,7 procenta na 224,2 miliardy korun. Rostly především nedaňové příjmy, které se zvýšily o 55,6 procenta na 24,3 miliardy korun. Daňové příjmy vzrostly o 6,9 procenta na 103,6 miliardy korun, podle ministerstva financí se na jejich růstu projevuje vedle zvýšení mezd také oživení spotřebitelské poptávky, které znamená větší výběr daně z přidané hodnoty (DPH).

Výdaje samospráv dosáhly 153,7 miliardy korun, meziročně se snížily o 17,6 procenta. Podle ministerstva financí obce a kraje snižovaly nejen běžné výdaje, ale i investiční. Podle ministerstva financí samosprávy omezovaly především investice do staveb silnic a na pořízení drážních vozidel. Územní rozpočty také od konce roku 2023 snížily své dluhy a zvýšily množství peněz na bankovních účtech.

Kraje v prvním čtvrtletí hospodařily s přebytkem 42,7 miliardy korun, proti stejnému období loňského roku byl šestinásobný. Obce dosáhly přebytku 27 miliard korun, meziročně se jejich saldo zlepšilo o 49,9 procenta.

Za celý loňský rok skončilo hospodaření samospráv v přebytku 72,2 miliardy korun. Proti roku 2022 se přebytek více než zdvojnásobil a byl největší od vzniku Česka.

2024-06-07T13:44:35Z dg43tfdfdgfd