ČSÚ: ZA DESET LET SE SNížILY PříJMOVé NEROVNOSTI, TREND USTAL V ROCE 2023

Praha - Za posledních deset let se v Česku snížily příjmové nerovnosti, když mzdy nízkopříjmových zaměstnanců rostly rychleji, zejména díky zvyšování minimální mzdy. Trend se ale zastavil v roce 2023, kdy mzdy desetiny nejlépe vydělávajících rostly rychleji než nejméně vydělávajících. Novinářům to dnes řekl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Dalibor Holý.

Za deset let se podle ČSÚ mzdy desetiny nejméně vydělávajících lidí zvýšily o více než 90 procent. "Je to tím, že se výrazně zvyšovaly minimální mzdy, které to dno tlačily směrem vzhůru," řekl Holý. Mzdy desetiny nejvíc vydělávajících ve stejné době vzrostly o nejvýše 73 procent. Podle údajů ČSÚ v roce 2023 mělo deset procent nejméně vydělávajících mzdu do 22.336 korun, deset procent nejlépe vydělávajících mzdu nad 71.775 korun.

"Za poslední roky ale trend nepokračoval. U desetiny nejbohatších zaměstnanců vzrostly výdělky o 6,3 procenta, u nejméně vydělávajících jen o 4,5 procenta. Takže nůžky se zase poslední rok začaly roztahovat," dodal Holý.

Zároveň upozornil, že mzdy v Česku rovnostářské nejsou. Pět procent nejméně vydělávajících zaměstnanců nedosáhne ani na 20.000 korun hrubého, naopak 0,5 procenta nejvíce vydělávajících má mzdu přes 200.000 korun, řekl. Nerovnoměrné rozdělení mezd podle něj potvrzuje i rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánovou mzdou, která rozděluje populaci na polovinu podle výdělku. V prvním čtvrtletí byla průměrná hrubá mzda 43.941 korun, mediánová hrubá mzda 36.651 korun.

Podle ČSÚ se snižuje také rozdíl v příjmech podle dosaženého vzdělání. "Za desetiletí se nejvíce zvýšily mediánové úrovně mezd zaměstnanců jen se základní školou, o 94 procent. U vysokoškoláků naopak se zvýšily nejméně, o 69 procent," řekl Holý. "V roce 2013 zaměstnanec se základní školou bral jenom 48 procent mediánu toho, co vysokoškolák, loni to bylo 56 procent," dodal.

Holý také upozornil, že za deset let se zvýšil podíl zaměstnanců se základním a nedokončeným vzděláním. Podle něj to je spojeno s příchodem cizinců, kteří často mají problém s uznáním svých vysvědčení či diplomů.

2024-06-04T10:32:23Z dg43tfdfdgfd