ČNB NEZMěNILA PRAVIDLA PRO HYPOTéKY, ZAVEDLA NOVOU REZERVU PRO BANKY

Praha - Česká národní banka (ČNB) dnes ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. Nadále platí limit výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity zůstávají deaktivované. Zároveň ČNB doporučila bankám, aby byly opatrnější při poskytování nezajištěných úvěrů na bydlení. Podle expertů rozhodnutí centrální banky zásadní pohyb na úvěrovém trhu nezpůsobí. Bankovní rada ČNB také rozhodla, že se od července sníží proticyklická kapitálová rezerva na ochranu úvěrového trhu o půl procentního bodu na 1,25 procenta. Od ledna naopak zavádí novou systémovou kapitálovou rezervu ve výši 0,5 procenta na ochranu finančního systému před riziky spojenými s geopolitickým napětím či dekarbonizací.

ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI). Ponechání limitu LTV je ale podle členky bankovní rady Kariny Kubelkové důležité pro stabilitu trhu.

Podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové ponechání hypotečních limitů nezpůsobí pohyb na trhu. "Všichni s těmito parametry počítají již delší dobu. Neočekávali jsme, že by ČNB deaktivovala parametr LTV. Každého klienta připravujeme dlouhodobě na to, že musí mít v záloze naspořeno deset až 20 procent vlastních zdrojů," uvedla. Doplnila, že banky si samy nastavují vlastní hranice parametrů DTI i DSTI, přestože ČNB oba deaktivovala, a hlídají si schopnost klientů splácet.

Bankovní rada dnes také doporučila poskytovatelům úvěrů na bydlení, které nejsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, aby se zvýšenou mírou obezřetnosti posuzovali žádosti o úvěry, u nichž DSTI překračuje 40 procent a DTI překračuje osm ročních příjmů. Doporučení se týká například úvěrů na rekonstrukce budov a zvýšení energetické úspornosti.

ČNB také na základě zátěžových testů konstatovala, že český finanční sektor je odolný. Vzrostla v něm ale systémová rizika, která by v případě nepříznivého vývoje měla citelný dopad na kapitálové vybavení bank. Z toho důvodu zavedla ČNB systémovou rezervu, kterou banky budou muset vytvářet od ledna 2025. Podle Kubelkové to pro banky představuje zhruba 14 miliard korun, které budou muset držet v rezervě.

Podle Kubelkové už některé evropské země systémovou rezervu využívají, další její zavedení zvažují. V případě, že českou ekonomiku zasáhne silný nepříznivý šok, může ČNB rezervu uvolnit. To umožní bankám úvěrovat ekonomiku i v době velké zátěže, což zamezí prohlubování hospodářského propadu.

Centrální banka také rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy, kterou banky i další úvěrové instituce vytvářejí jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. Znovu její nastavení projedná v září, Kubelková ale podotkla, že při naplnění ekonomické prognózy ČNB lze do budoucna očekávat stabilitu sazby.

2024-06-05T22:23:09Z dg43tfdfdgfd