ZPEVňOVáNí KORUNY JE PODLE HOSPODářSKé KOMORY PřECHODNý JEV

Česká měna soustavně posiluje vůči euru zhruba od poloviny loňského listopadu. Už na konci loňského roku se k euru dostala na nejsilnější kurz za posledních 11 let.

"Ohlédneme-li se objektivně do minulosti, jsou některé jevy na devizovém trhu velmi pozoruhodné a obtížně vysvětlitelné. Za uplynulá více než tři desetiletí koruna vůči euru (původní německé marce) a dolaru neztrácela, a to přes v úhrnu mnohem vyšší růst domácích cen ve srovnání s cenami v Německu nebo USA," uvedl Diro.

Dlouhodobější trend posilování koruny by podle něj v podmínkách relativně malé otevřené české ekonomiky znamenal snížení konkurenceschopnosti českého vývozu. Tuzemský průmysl je v mnoha ohledech závislý na dovážených vstupech, silnější koruna tak sníží jejich cenu. Toto snížení korunových cen v řádu nižších jednotek procent je však marginální ve srovnání s inflačním růstem samotných eurových cen v desítkách i stovkách procent.

"Na druhé straně však i několikaprocentní zdražení vývozu může na velmi konkurenčním světovém trhu vyřadit naše exportéry ze soutěže," upozornil Diro.

Silná koruna relativně zlevňuje dovozy a je díky tomu protiinflačním faktorem, na druhé straně exportérům její rychlé posilování příliš nepomáhá, souhlasil ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek. Pro firmy podle něj začíná být stále obtížnější promítat vysoké náklady do cen, navíc pro ČR jako exportní ekonomiku silnější koruna pozici ještě více komplikuje.

"Jsme extrémně otevřená ekonomika a výkyvy kurzu jsou pro firmy nepříjemnou nejistotou, protože neví, jaká bude v uzavřených obchodech jejich výsledná bilance. Proto se firmy proti výkyvům kurzu často zajišťují, což představuje další náklady. Z našeho šetření, které každé čtvrtletí provádíme společně s Českou národní bankou, vyplývá, že podíl finančního zajištění exportu se v posledních letech pohybuje mezi 40 až 50 procenty," dodal Čížek.

2023-02-13T15:06:26Z dg43tfdfdgfd