ZESTáTNěNí ČEZ NEBUDE JEDNODUCHé, MíNí EXPERTI. JISTý NENí ANI JEHO EFEKT NA CENY ENERGIí

To, že je připravovaná restrukturalizace ČEZu jasným krokem, který by měl pomoci k získání větší kontroly státu nad strategickými aktivy ČEZu s cílem zajištění státní energetické bezpečnosti a umožnění výstavby nových jaderných bloků, je i podle analytiků dneska jasné. „Nejedná se však o něco ojedinělého. Podobné téma se řeší například ve Francii, kde se stát snaží získat kontrolu nad energetickou společností EdF. Tamní vláda již ovládá 93 procent hlasovacích práv a může tak započít s procesem vytěsňování minoritních akcionářů. Vláda však nedávno oznámila, že nejprve počká na výsledek soudního sporu s minoritáři,“ řekl k problematice české „restrukturalizace“ ČEZ Michael LE Cuong Manh, analytik společnosti Patria Finance.

Podle něj existuje v případě restrukturalizace ČEZu více možností, jak postupovat. „Dneska ale ještě není zcela známé, jakým směrem se vláda hodlá vydat. Nejčastěji zmiňovaným scénářem případného rozdělení ČEZu je ten, kdy jednu část budou tvořit výrobní konvenční zdroje (včetně jádra) a druhou by tvořila distribuce společně s prodejem,“ upřesnil pro server EuroZprávy.cz Michael LE Cuong Manh z Patria Finance. Faktem je, že český stát nyní vlastní 70% podíl ve společnosti ČEZ a v případě, že by chtěl získat plnou kontrolu nad společností, se i podle analytika Patria Finance dá čekat, že by musel motivovat minoritní akcionáře při případném výkupu akcií nabídkou určité prémie k aktuální tržní ceně. „Jako tomu bylo v případě zmiňovaného výkupu akcií EDF francouzským státem,“ dodává Michael LE Cuong Manh. 

I řada komentářů v domácích médiích upozorňuje na to, že by stát v době energetické krize a příprav na stavbu nových jaderných bloků, které česká ekonomika opravdu potřebuje, měl mít i silnější vliv v energetickém sektoru. I proto je snaha získat ČEZ úplně pod křídla státních institucí v tomto smyslu jasná. Jenže jak právě upozorňují nejen právníci, ale i někteří menšinoví majitelé akcií energetického kolosu, musí se to udělat podle pravidel. Otazníky totiž visí nejen právě nad způsobem uskutečnění celé akce, ale i nad tím, zda výsledek bude mít opravdu vliv na to, aby stát mohl více kontrolovat cenu elektřiny pro konečné zákazníky. „Cenu elektřiny by tento krok neměl nijak ovlivnit. Česká republika je součástí jednotného evropského energetického trhu. Navíc ČEZ je jen jedním z řady dodavatelů energií na domácím trhu,“ vysvětlil serveru EuroZprávy.cz Michael LE Cuong Manh, analytik společnosti Patria Finance.

Podle Olívie Lacenové, hlavní analytičky společnosti Wonderinterest Trading Ltd. je důležité i zásadní v tomto směru si uvědomit, že momentálně se nacházíme v období nedostatku elektrické energie, a to v důsledku nedostatku investic do nových zdrojů. „Podle předběžných odhadů by si domácnosti měly vyčlenit na energie až čtyřikrát více financí než dosud,“ vysvětlila serveru EuroZprávy.cz Olívia Lacenová. I ona soudí, že „zestátnění“ ČEZ by pravděpodobně pro stát nebylo příliš efektivní. „Podle odhadů by mohlo zakoupení třiceti procentního podílu v ČEZ stát kolem 200 miliard korun, přičemž stát by si na tuto koupi musel půjčit, což by v konečném důsledku vedlo ke zvýšení státního dluhu v řádu několika procent,“ uvedla Olívie Lacenové, hlavní analytičky společnosti Wonderinterest Trading Ltd.

Otázkou podle ní také je efektivita zamýšleného kroku, podle kterého by pak měl ČEZ prodávat elektřinu za 1,5 Kč/kWh. „Zásadní snížení pod aktuálně platné stropy by totiž vedlo ke snížení zisku společnosti a v konečném důsledku ke snížení objemu financí potřebných pro výstavbu jaderných bloků. Nemluvě o tom, že nízká cena elektřiny pod platnými stropy by způsobila problémy i ostatním výrobcům,“ upozorňuje analytička Wonderinterest Trading Ltd.

Otázky kolem způsobu rozdělení ČEZu (restrukturalizace), kontroly cen a získání zdrojů financování dalších zdrojů energie bude proto muset jasně a srozumitelně vláda vysvětlit. Ukazuje se ale, že najít ty nejlepší cesty, jak nejen smysluplně, ale i efektivně ovlivňovat cenu elektřiny a přitom získat finance na výstavbu nové energetické infrastruktury, nebude zas tak lehkým úkolem.

2023-02-04T16:31:34Z dg43tfdfdgfd