ZAHRANIčNí OBCHOD SKONčIL V PřEBYTKU VE VýšI TéMěř 16 MILIARD KORUN

Celkové saldo zahraničního obchodu příznivě ovlivnil především vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly. Vzrostlo i klidné slado obchodu se stroji a zařízeními, zároveň se zmenšil schodek obchodu s ropou a zemním plynem.

Bilance obchodu s členskými státy Evropské unie se meziročně zlepšila o 18,8 miliardy korun. Vývoz meziročně vzrostl o 7,7 procenta a dovoz o čtyři desetiny procenta.

"Meziroční růst vývozu byl i v březnu vyšší než u dovozu, obchodní bilance tak skončila již třetí měsíc za sebou v kladných číslech. Přispěl k tomu nejen meziroční nárůst vývozu motorových vozidel a jejich dílů přibližně o 37 %, ale i meziročně nižší hodnota dovozu ropy a zemního plynu o více než 44 %," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. 

V lednu až březnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 39,6 miliardy korun ve srovnání s deficitem 12 miliard ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 9,7 % a dovoz o 4,8 %.

2023-05-09T07:34:02Z dg43tfdfdgfd