SAMSUNG ZAKáZAL ZAMěSTNANCůM POUžíVAT UMěLOU INTELIGENCI. VYVíJí SVOU VLASTNí

Samsung Electronics Co. zakázal zaměstnancům používat populární umělou inteligenci. Učinil tak poté, co zjistil, že zaměstnanci nahráli citlivý kód na platformu ChatGPT.

ChatGPT vyvíjí americká firma OpenAI, kterou podporuje společnost Microsoft. Samsung zatím vlastní umělou inteligenci nemá, podle agentury na ni ale aktivně pracuje.

Pro společnost jde o strategický krok, kdy se chce vyhnout využívání externích služeb typu Google Bard nebo Bing. Firma se obává, že zpracovávaná data jsou uložena na externích serverech, což nejen že ztěžuje jejich načítání a mazání, ale mohla by nakonec být zpřístupněna i veřejnosti.

2023-05-02T15:31:58Z dg43tfdfdgfd