MALé A STřEDNí PODNIKY JSOU MíRNě OPTIMISTICKé K HOSPODářSKéMU VýVOJI ČESKA

Z dat, která dnes zveřejnila Hospodářská komora, vyplývá, že nejoptimističtější jsou firmy působící v osobních službách. Zlepšení situace očekává zhruba pětina z nich. U firem poskytujících služby pro podniky převažuje odhad, že situace zůstane stejná jako nyní, domnívá se to 61 procent společností. Nejvíc rozšířený pesimismus je ve stavebnictví, kde zhoršení situace čeká 41 procent firem.

Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého se zřejmě naplňují předpovědi ekonomů o mělké a krátké recesi. "Recese, kterou Česká republika procházela od druhé poloviny roku 2022, byla patrně mírná. V letošním roce by mělo dojít k hospodářskému oživení. Naznačují to totiž už i výsledky indexu pro první polovinu roku 2023 na základě dat od českých podniků z posledních dní," uvedl.

Index podnikatelské nálady, který zachycuje podnikatelské nálady podniků do 250 zaměstnanců, klesal od loňského února, loni na podzim činil 67 bodů. Ani po nynějším růstu ale index nedosáhl na hodnoty před pandemií covidu-19, kdy se dlouhodobě pohyboval nad 80 body.

Před pandemií, ale i během ní byl index podnikatelské nálady v Česku vyšší než průměr Evropské unie. "Zlomovou se ale stala druhá polovina roku 2022, kdy index pro Českou republiku výrazně klesl. Tuzemské podniky totiž čelily vyšší inflaci a kvůli vysokému podílu energeticky náročnějších podniků v ekonomice i výraznějšímu růstu cen energií," uvedl analytik Hospodářské komory Roman Renda. Aktuální data indexu za celou EU zatím nejsou k dispozici.

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků je publikován dvakrát ročně vždy před zasedáním Evropské rady na základě odpovědí 30.000 podnikatelů. Metodika šetření i výpočtu je pro všechny země shodná. Index se počítá jako průměr malých a středních podniků, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo alespoň neutrální) do 0 (vše negativní).

2023-02-06T11:47:25Z dg43tfdfdgfd