KDO ZAPLATí VLáDNí KONSOLIDAčNí BALíčEK? HLAVNě „OBYčEJNý čLOVěK“

Balíček tak prostě zaplatí všichni obyvatelé Česka. Někdo více, někdo méně. Zaplatí jej budoucí penzisté, jimž se budou pomaleji valorizovat penze a budou také později odcházet do penze. Zaplatí jej živnostníci, kteří budou čelit vyšším odvodům. Zaplatí jej ale třeba nájemníci. Na ně majitelé nemovitostí zhusta přenesou břímě až dvojnásobně navýšené daně právě z nemovitostí.

Firmy a podniky sice budou čelit rovněž vyšší dani, té z příjmu právnických osob. Leč tu zhusta přenesou na osoby fyzické, tedy na všechny své zákazníky. Může tak zdražit vše od kartáčku na zuby po automobil. Anebo to budou firmy řešit třeba propouštěním části pracovníků. Nebo úplně všech – a odchodem do zahraničí, za nižšími daněmi. 

Také ti, kteří k životu potřebují vodu a léky, tedy všichni, balíček zaplatí. Vláda totiž hodlá zrušit nejnižší, desetiprocentní sazbu DPH, v níž se dané položky nachází. Voda či léky budou zatíženy vyšší sazbou DPH, nikoli desetiprocentní, ale dvanáctiprocentní. To vyvolá tlak na růst jejich spotřebitelské ceny. Nicméně navržené úpravy DPH nevedou celkově k navýšení daňové zátěže, neboť rozpočtově neutrální je nižší sazba DPH čítající 12,8 procenta.

V rámci úprav DPH by se měla snížit DPH potravin, a to ze stávajících patnácti procent na dvanáct. Je to sociálně prospěšné, ovšem jen za té podmínky, že prodejci, například obchodní řetězce, promítnou snížení DPH do koncových cen. Zkušenost třeba z Německa z roku 2020 ukazuje, že tak činí jen poměrně neochotně.

Ale vlastně to vše tak obyvatelé Česka většinově chtěli. Vždyť si zvolili strany, které slibovaly, že dají veřejné finance do pořádku. Bylo bláhové si myslet, že to vesměs „zaplatí někdo jiný, jen ne já“. Vláda nicméně tuto bláhovost až donedávna živila. Na představeném konsolidačním balíčku je totiž nejvíce fascinující samozřejmost, lehkost a rychlost, s jakou kabinet bez hlubšího vysvětlení a v klídku přešel z ještě nedávného „nebudeme zvyšovat žádné daně, tečka“ ve zvýšení, i poměrně zásadní, hned několika druhů daní. Vládní PR odvádí skvělou práci. Bez ironie.

2023-05-13T18:05:33Z dg43tfdfdgfd