FINANčNí SEKTOR JE ODOLNý. ČNB VYPUSTí JEDNO Z PRAVIDEL PRO POSKYTOVáNí HYPOTéK

Dnes Bankovní rada ČNB rozhodla o zachování horních hranic úvěrových ukazatelů LTV (Loan-to-Value) a DTI (Debt-to-Income) a deaktivaci ukazatele DSTI (Debt-Service-to-Income). Toto rozhodnutí bylo založeno na posouzení vývoje současných a očekávaných systémových rizik v oblasti hypotečních úvěrů a trhu s nemovitostmi, zranitelnosti bankovního sektoru a sektoru domácností a dalších faktorů ovlivňujících odolnost těchto sektorů.

Guvernér ČNB Aleš Michl uvedl, že "v době, kdy se potýkáme se zvýšenou inflací, je nezbytné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. S vyššími úrokovými sazbami však ukazatel DSTI není nezbytný."

S ohledem na nadále přetrvávající předražení rezidenčních nemovitostí zůstává platná horní hranice ukazatele LTV na 80 % hodnoty nemovitosti, nebo 90 % pro žadatele mladší 36 let, a limit DTI na 8,5násobek, nebo 9,5násobek ročních čistých příjmů.

Horní hranice ukazatele DSTI, která byla deaktivována od 1. dubna 2022, byla stanovena na 45 % nebo 50 % čistých měsíčních příjmů žadatele.

Výsledky zprávy o finanční stabilitě pro jaro 2023 zahrnují také výsledky zátěžového testu provedeného ve všech segmentech finančního sektoru. Tyto výsledky potvrzují schopnost sektoru odolat i silně nepříznivému vývoji.

"Bankovní sektor je dlouhodobě ve velmi dobré kondici. Ačkoliv stále přetrvává riziko dalšího vývoje kvality úvěrového portfolia, zhoršování, které jsme pozorovali v minulém roce, se na začátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál. Úvěrové ztráty jsou stále tlumené a ČNB proto věnuje velkou pozornost jejich včasnému a konzervativnímu zaznamenání v hospodaření bank," míní Libor Holub, ředitel sekce finanční stability ČNB.

"Díky výsledkům zátěžových testů víme, že jak v základním scénáři vývoje ekonomiky, tak v hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor jako celek splnil regulatorní kapitálové požadavky," doplnil.

Výsledky zátěžových testů také potvrdily stabilitu finančního systému v ostatních částech finančního sektoru, včetně domácností, nefinančních podniků a veřejných financí.

Dnes také Bankovní rada rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy na 2,25 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. července 2023. Při tomto rozhodnutí byla zohledněna pozice ekonomiky v sestupné fázi finančního cyklu, rozsah předchozích cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru a současná úroveň ekonomických a geopolitických nejistot. 

2023-06-01T14:12:50Z dg43tfdfdgfd