EU ZAřADILA RUSKO NA SEZNAM DAňOVýCH RáJů

Pravidelně aktualizovaná listina má podle unie přispět k boji se snahou vyhýbat se daňovým povinnostem. Zařazeny jsou na ni země, u kterých má EU pochybnosti ohledně daňové transparentnosti, spravedlivého zdanění či dodržování mezinárodních pravidel namířených proti snižování daňového základu a přesouvání zisku jinam.

"Zprávám z Ruska se nedá vůbec věřit. Nejsme schopni ani nezávisle ověřit, že ty informace, které publikují o inflaci, ekonomickém růstu či o platebním styku, jsou věrohodné a relevantní," řekl po jednání novinářům Stanjura.

Moskva podle Rady EU také nezajistila, aby zvláštní režim pro mezinárodní holdingové společnosti, který zavedl loni přijatý zákon, tyto firmy nepoškozoval.

Unie listinu vytvořila v roce 2017 a každoročně ji aktualizuje. Mezi 16 zeměmi, které na ní figurují v současnosti, jsou většinou karibské a tichomořské ostrovní státy.

2023-02-14T12:22:20Z dg43tfdfdgfd