AGENTURA MOODY'S SNížILA RATING UKRAJINY HLOUBěJI DO SPEKULATIVNíHO PáSMA NA CA

Důvodem zhoršení ratingu jsou dopady války s Ruskem, které budou pravděpodobně představovat dlouhodobé problémy pro ukrajinskou ekonomiku a veřejné finance.

Známka Ukrajiny je nyní jen jeden stupeň od velmi vysoké pravděpodobnosti selhání. Podle Moody's současné problémy země zvyšují rizika udržitelnosti vládního dluhu, takže je velmi pravděpodobná restrukturalizace dluhu s výraznými ztrátami pro věřitele ze soukromého sektoru.

Moody's odhaduje, že reálný hrubý domácí produkt (HDP) Ukrajiny se loni snížil o zhruba 30 procent. Soukromý sektor sice prokázal určitou míru odolnosti a postupně se přizpůsobil náročným podmínkám a na opravy a rekonstrukci je poskytována významná podpora od dárců. Válka ale způsobí dlouhodobé škody důležitým hospodářským odvětvím, hlavně kvůli intenzivnějším útokům zaměřeným na kritickou infrastrukturu.

Moody's v základním scénáři předpokládá, že válka se protáhne a ekonomika zaznamená letos mírný pokles reálného HDP o dvě procenta. Po tomto poklesu by příští rok mělo následovat oživení. Navzdory velké finanční podpoře od zahraničních partnerů ale agentura očekává, že válka bude nadále udržovat veřejné finance pod silným tlakem. Schodek veřejných financí bez započtení grantů by měl za rok 2022 činit 30 procent HDP, poskytnutí významné vnější podpory snižuje tento údaj na 17 procent HDP. Letos má být rozpočet nadále pod značným tlakem kvůli výdajům na obranu a sociální oblast. Schodek se má ale včetně grantů snížit na zhruba osm procent HDP.

Rychle roste také vládní dluh. Moody's odhaduje, že na konci roku stoupl v poměru k HDP o téměř 35 procentních bodů na 82 procent. Na konci letošního roku by měl překročit 90 procent HDP.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky. Pokud je rating ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů daného subjektu investovat velcí institucionální investoři, jako penzijní fondy.

2023-02-11T01:49:54Z dg43tfdfdgfd