EU KVůLI PANDEMII DOčASNě „VYPNULA“ POJISTKY PROTI NADMěRNéMU UTRáCENí. TEď řEší, JAK JE VRáTIT

© Poskytovatel: Hlidacipes.org Když loni začala v Evropě koronavirová pandemie, vlády potřebovaly rychle reagovat a také utrácet, aby své ekonomiky udržely funkční. To si žádalo hodně peněz, Evropská unie proto dočasně pozastavila svá dosavadní pravidla rozpočtové odpovědnosti. Po roce a půl teď EU hledá cestu, jak dluhovou uzdu znovu přitáhnout a nebrzdit ...

Source: