BARáKY, JAKé SVěT NEVIDěL. ÚSTí ZVAžUJE, žE ZA STO MILIONů VYKOUPí BALíK ZANEDBANýCH DOMů I úPLNýCH RUIN

© Poskytovatel: Hlidacipes.org UVNITŘ FOTOGALERIE. Skupina obchodníků a majitelů nemovitostí nabízí městu Ústí nad Labem prodej 32 objektů, převážně v zanedbaných čtvrtích. Požadují za balík často zcela vybydlených domů 110 milionů korun, což mezi politiky vzbudilo vzrušenou debatu. HlídacíPes.org má k dispozici a zveřejňuje kompletní soupis všech nem...

Source: