JAKUB HORáK: ŽáDNá TEčKA ZA TEčKOU SE V NEJBLIžší DOBě KONAT NEBUDE

© David Malík Očkování. Ilustrační foto Kampaň „Udělejme tečku za koronavirem“ získala zlato v soutěži EFFIE o nejefektivnější reklamu, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur. U měření efektivity jakýchkoli kampaní je samozřejmě vždy třeba brát v úvahu celý marketingový mix zvaný odborně 4P, který kromě propagace tvoří i produkt, m...

Source: