PROVOZY, KTERé NEDODRžUJí VLáDNí NAříZENí, NEDOSTANOU PODLE HAVLíčKA PODPORU

© Mikuláš Křepelka / INCORP images Karel Havlíček (ANO). Podnikům, které se neřídí platnými opatřeními hrozí podle Havlíčka pokuty, nemohou očekávat ani žádnou pomoc z programů náhrad. "Chodí kontroly. My jsme už i na jaře celé řadě provozoven, které porušily cíleně pravidla - nebylo to náhodně, například měly otevřelo, když mělo být zavřeno - ne...

Source: