MíSTOPřEDSEDA STAN MICHALIK SE NEBUDE UCHáZET O FUNKCI MINISTRA PRůMYSLU

© facebook Věslav Michalik Věslav Michalik Michalik řekl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. "Nedělo se tam nic nelegálního," uvedl. Investiční společnost na Kypru vznikla na základě doporučení daňových a právních poradců, země byla vhodná mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od ČR byla tehdy v EU. Potenci...

Source: