KOMPENZAčNí BONUS SE VRACí: Má PříZNIVěJší PRAVIDLA A JE SNAZší NA NěJ DOSáHNOUT

Podnikatelé a lidé pracující na DPČ a DPP, kteří byli poškozeni pandemií koronaviru, budou moci opět žádat o kompenzační bonus. Vláda nový kompenzační zákon schválila v pondělí 22. listopadu. Prozatím o něj ovšem žádat nelze. Windows 10 Pro for Workstations ...

Source: