PENíZE OD PRAHY VýZKUMNýM INSTITUCíM, šKOLáM A FIRMáM: NA VýZKUM A VýVOJ PůJDE 32 MILIONů

Praha plánuje projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích podpořit ve dvou dotačních programech 32 miliony korun. Peníze budou určené pro výzkumné instituce, vysoké školy a firmy, které sídlí v metropoli a věnují se inovacím. Granty připravuje magistrát hlavního města ve spolupráci se svou organizací Pražský inovační institut, který to ve středu oznámil na webu. ...

Source: