KřEčEK CHCE UPřESNIT POVINNOSTI DODAVATELů POSLEDNí INSTANCE

© Mariusz Stankowski / INCORP images Topení v bytě V polovině října ukončila činnost skupina Bohemia Energy a kolem 900.000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích. Zákazníky, kteří si nov...

Source: