POčET NOVýCH HYPOTéK JE NADPRůMěRNý, JEJICH OBJEM PřESTO KLESL

Pokles je typickým trendem pro červenec, kdy kvůli prázdninovým měsícům dochází k poklesu aktivity na hypotečním trhu. Letošní červenec zaznamenal pokles oproti sezónnosti méně výrazný než v minulých letech a objem poskytnutých hypoték dokonce mírně vzrostl, a to srovnatelným tempem jako v červnu.

Z dat je patrné, že hypoteční trh naznačuje mírné oživení v posledních měsících, i když stále zůstává na nižší úrovni než v minulosti. V meziročním srovnání se propad z července snížil na 4 %, což souvisí s nižší srovnávací základnou z minulého roku.

Úrokové sazby v červenci setrvaly na úrovni 5,8 %, což je nejnižší hodnota od srpna předchozího roku. Navzdory poklesu jsou úrokové sazby stále relativně vysoké ve srovnání s minulými dvaceti lety.

Objem nově poskytnutých hypoték bez refinancování v červenci dosáhl 9,5 miliardy korun, což znamená pokles o 18,5 % oproti červnu. Refinancované úvěry činily 1,9 miliardy korun. Počet nových hypoték se snížil na téměř 3,1 tisíce, ačkoli zůstává nad průměrem tohoto roku.

2023-08-11T07:11:33Z dg43tfdfdgfd