NESPRáVNé PODáNí DAňOVýCH PřIZNáNí PřES DATOVOU SCHRáNKU HROZí U TISíCů žIVNOSTNíKů

Termín pro podání elektronického daňového přiznání je do 2. května. V listinné podobě ho lidé musí odevzdat do 3. dubna.

Elektronické daňové přiznání musí od letoška podávat všichni živnostníci s datovou schránkou zřízenou ze zákona. Finanční správa v této souvislosti upozornila, že živnostníci, kteří podali přiznání v papírové podobě, přestože měli zpřístupněnou datovou schránku, ho musí znovu co nejdříve podat elektronicky. Podle úřadů letos výrazně vzrostl počet lidí, kteří po zavedení povinných datových schránek zrušili svou živnost.

Podle Bartoše kvůli nové povinnosti hrozí u vyššího tisíce živnostníků problémy s nesprávným podáním daňového přiznání. Chce proto s ministerstvem financí jednat o vstřícném přístupu finančních úřadů vůči těm, kteří novou povinnost nesplnili a postupovali podle starého způsobu. Nemělo by jít o plošné prominutí, ale v odůvodněných případech chce, aby úřady například povolovaly ještě listinnou formu podání nebo promíjely případnou pokutu. Připomněl, že mezi živnostníky, kteří musí podávat daňové přiznání elektronicky, jsou i lidé bez počítačů. "Věřím proto, že vstřícný postoj bude," dodal.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) souhlasila, aby letošní rok fungoval kvůli elektronickým daňovým přiznáním jako přechodný. Stát by podle ní měl živnostníkům lépe vysvětlovat novinky, které pro ně v této věci od letoška začaly platit. Vládě vytkla, že v předcházejících měsících zaspala s osvětou.

Podle údajů ze začátku týdne dosud Finanční správa přijala 968.604 daňových přiznání, je to asi 35 procent z celkového očekávaného počtu. Na fyzické osoby připadá 865.502 podaných přiznání, z toho 45 procent bylo podáno elektronickou formou a 55 procent listinnou formou. Právnické osoby zatím podaly 103.102 daňových přiznání, v naprosté většině v elektronické formě.

2023-03-26T13:59:21Z dg43tfdfdgfd