KONEC PODVODů NA INTERNETU? PřESHRANIčNí PLATBY ZA NáKUPY SE ZAčNOU EVIDOVAT

Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která by měla přispět k účinnějšímu boji proti podvodům při platbách DPH. Nyní dostanou novelu k posouzení zákonodárci, pokud ji schválí, začne platit od ledna 2024.

Evropská úprava předpokládá, že nástrojem pro účinnější boj s daňovými podvody by měl být Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP). Systém bude shromažďovat informace od národních správců daně a tyto informace pomohou odhalit případné nedoplatky DPH při přeshraničních transakcích.

Podle navrhované změny zákona budou muset poskytovatelé platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Zaznamenávat budou údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Povinnost vznikne při překročení limitu 25 přeshraničních plateb jedné osoby za čtvrtletí.

Informace o platbách budou poskytovatelé platebních služeb předávat Finanční správě ČR vždy do konce měsíce po skončení čtvrtletí. Podle předkládací zprávy přinese administrativa spojená s novou povinností státu náklady 14 milionů korun, které ministerstvo financí pokryje ze svého schváleného rozpočtu.

2023-02-01T15:03:24Z dg43tfdfdgfd