ZáVISLOST NA RUSKU KLESá. EU Má PřESTO ZáSOBNíKY PLYNU TéMěř PLNé

Unie podle dokumentu snížila svou poptávku po plynu o 18 % ve srovnání s posledními pěti lety, přičemž její zásobníky plynu jsou před nadcházející zimní sezónou naplněny na více než 98 %. 

Čisté emise skleníkových plynů v EU klesly v roce 2022 přibližně o 3 % a ve srovnání s rokem 1990 byly nižší o 32,5 %, oznámila dále Komise.

Díky diverzifikaci dodávek a úsporným opatřením se také výrazně snížila závislost na dovozu energií z Ruska. Komise poukázala na rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti.

Připomněla také, že EU zorganizovala tři kola společných nákupů plynu a i díky tomu je lépe připravena na zimní sezónu.

2023-10-24T20:14:22Z dg43tfdfdgfd