VYDAVATELůM SE NELíBí ODMíTNUTí MODELU "SOUHLAS NEBO ZAPLAť" ZE STRANY EU

Praha - Čeští vydavatelé mají vážné výhrady ke stanovisku Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), které nepřipouští model "souhlas nebo zaplať" v kontextu ochrany osobních údajů. EDPB uvádí, že volba uživatele mezi souhlasem s cookies a platbou za přístup k obsahu není u velkých platforem ve většině případů přípustná, protože nesplňuje kritéria platného souhlasu podle GDPR. Vyplývá to ze společného vyjádření Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Česká unie vydavatelů.

Poplatek za přístup při odmítnutí souhlasu se sledováním pro účely personalizace reklamy začaly po uživatelích požadovat už i některé české on-line platformy. Patří k nim také největší tuzemská internetová firma Seznam.cz.

Podle zástupců SPIR i unie vydavatelů náklady na tvorbu obsahu vždy představovaly významnou položku rozpočtu každého vydavatele a není možné po vydavatelích spravedlivě požadovat, aby nabízeli svůj obsah uživatelům zcela zdarma a bez oprávněného nároku na jakoukoliv kompenzaci. Proto by očekávali, že EDPB v takto zásadních postojích bude připravovat svá stanoviska za spolupráce všech dotčených orgánů, s řádně provedenou veřejnou konzultací, do které se mají možnost vydavatelé a další relevantní subjekty transparentním způsobem zapojit a posléze zhodnotit všechny aspekty a hlediska, včetně základního práva na svobodu podnikání vyplývajícího z Listiny základních práv Evropské unie.

"Přestože se někteří uživatelé mohou nesprávně domnívat, že tento obsah konzumují zcela zdarma a bez jakýchkoliv podmínek, není tomu tak. V naprosté většině případů vydavatelé vždy umožňovali konzumaci svého obsahu ve spojení s výnosy z reklamních sdělení, která jsou uživatelům zobrazována. Primárním zdrojem příjmů vydavatelů je reklama, a to především tzv. cílená, díky které je možné doručit reklamní sdělení uživatelům, kteří mohou mít o inzerovaný produkt nebo službu skutečný zájem. Díky tomu nedochází k plošnému, náhodnému zobrazování necílené reklamy, která je pro uživatele zbytečná a zcela se míjí s jejich zájmy a potřebami," uvedlo SPIR.

Podle vydavatelů jde o soubor obdobných výhod jako v případě personalizovaného obsahu, kdy právě díky cílení je uživatelům přednostně zobrazován obsah, který je pro ně více relevantní. V kontextu diskuse nad podporou evropského digitálního prostředí nelze přistoupit na to, aby byly vydavatelům upírány jejich oprávněné zájmy či základní práva svobodně se rozhodovat, za jakých podmínek budou provozovat své služby v mezích platných zákonů.

Otázka osobních údajů nemá být podle mediálních domů posuzovaná izolovaně a dogmaticky, nemá ignorovat ekonomickou realitu, kdy je fakticky vytvářen nátlak na provozovatele služeb, aby své služby buďto nabízeli za finanční úplatu či je poskytovali zcela zdarma, a to bez jakýchkoliv podmínek a omezení. Takový tlak regulátorů přitom dlouhodobě zvýhodňuje například provozovatele dezinformačních a propagandistických webů, jejichž financování totiž často není závislé na příjmech z reklamy, a svůj obsah tak mohou šířit prakticky zadarmo. Tímto způsobem se jejich obsah dostává k co možná největšímu množství čtenářů.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) zastupuje přední hráče české internetové ekonomiky z řad vydavatelů, mediálních agentur a technologických firem. Víc než 30 členů sdružení má podle jeho webu obrat vyšší než 37 miliard korun ročně a do státního rozpočtu odvedou na daních a jiných poplatcích tři miliardy korun za rok.

Česká unie vydavatelů zastupuje 44 subjektů, které vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují na 200 internetových publikací. Členové unie vydávají až na dva tituly všechny deníky v ČR a mají přibližně poloviční podíl v produkci časopisů. Spolu se SPIR představuje Česká unie vydavatelů podle svého webu asi 80 procent trhu s internetovým obsahem tiskových publikací.

2024-07-04T15:17:37Z dg43tfdfdgfd