VýSTAVBA VELKýCH SOLáRNíCH PARKů A VěTRNýCH FAREM ZRYCHLí, SLIBUJE NáVRH ZáKONA

Praha - Povolení výstavby velkých solárních parků nebo větrných farem v Česku by mělo zrychlit. Počítá s tím návrh zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který nyní míří do meziresortního připomínkového řízení. Jeho cílem je umožnění vzniku tzv. akceleračních zón. Informovalo o tom ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Návrh zákona vypracovalo MPO ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj. Navazuje na usnesení vlády z letošního dubna, v němž kabinet schválil postup pro vymezování takzvaných akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Půjde o oblasti, v nichž bude možné rychlejší povolování stavby solárních nebo větrných elektráren. Příprava a povolení stavby v nich má trvat do 12 měsíců.

Obnovitelné zdroje budou společně s jadernou energií podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) hlavním zdrojem pro českou energetiku. "Akcelerační zóny jsou dalším krokem, který zjednodušuje a výrazně zrychluje povolování výstavby solárních a větrných elektráren. Půjde především o oblasti s vysokým potenciálem generovat elektřinu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí jako jsou bývalé průmyslové zóny, brownfieldy nebo doly,“ řekl.

V tzv. akceleračních zónách budou podle návrhu MPO projekty pro využití energie z obnovitelných zdrojů energie povolovány ve zvláštním zjednodušeném režimu. Zóny budou vymezeny nejprve pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření a energii větru, neboť u těchto technologií se předpokládá největší nárůst instalovaného výkonu do roku 2030.

"Díky akceleračním zónám budou hlavní problémy s povolováním vyřešeny ještě před tím, než se firmy a obce dohodnou na umístění větrných nebo fotovoltaických elektráren v konkrétním místě. Délka schvalování projektů by tak neměla přesahovat více než jeden rok," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Vymezení akceleračních zón společně s nabytím účinnosti nového stavebního zákona umožní rychlé, přehledné a pro investory i občany komfortní posuzování staveb," dodal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Vhodné umístnění elektráren se bude vymezovat s ohledem na územní plánování. Akcelerační zóny by měly být podle návrhu vymezovány na všech třech úrovních, tedy na základě územních plánů obcí, zásad územního rozvoje krajů a v případně i celostátních plánů. Důležitá budou při výběru lokality podle ministerstev také kritéria na ochranu dalších veřejných zájmů, jako je především ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí. Společně s územně plánovací dokumentací bude pro každou akcelerační zónu pořízeno také územní opatření, ve kterém budou stanoveny podrobné a specifické podmínky pro danou oblast.

Po zřízení tzv. akceleračních zón dlouhodobě volají zastánci obnovitelných zdrojů. Podle nich Česko dlouhodobě zaostává ve výstavbě velkých solárních parků, které by se přitom v budoucnu měly stát důležitou součástí energetiky.

2024-07-03T09:42:52Z dg43tfdfdgfd