STáT NEMíSTNě ZPříSňUJE PRACOVNí PODMíNKY LIDí PRACUJíCíCH NA DOHODU. ZTěžUJí žIVOT čINORODýM LIDEM, KTEří NáRAZOVě ZAMěSTNáVAJí BRIGáDNíKY

Nová pravidla pro „dohodáře“ a jejich zaměstnavatele představují včlenění několika socialistických prvků do legislativy upravující jejich pracovněprávní vztah. Vláda tudíž hází klacky pod nohy činorodým lidem, aby tak „chránila“ ty, kteří ovšem dosud do práce na dohodu vstupovali zcela dobrovolně. Až se zase bude někdo divit, kde se pořád bere nová a nová byrokratická a administrativní zátěž doléhající na podnikatele, zde je část odpovědi. Před volbami vždy slýcháme, jak je třeba podnikatelům zjednodušovat život, po volbách se děje pravý opak.

Dosud dobře fungující, jednoduché a flexibilní „dohodářské“ smlouvy končí. Zaměstnavatelé dle nové legislativy musí už i „dohodářům“ písemně rozvrhnout pracovní dobu. Musí přitom dbát na dodržování přestávek v práci a garantovat dostatečný odpočinek či náležitě upravit noční práci. Zaměstnavatel se také bude muset už jen při zaměstnání jediného „dohodáře“ přihlásit do registru zaměstnavatelů.

V praxi to vše znamená zkomplikování podmínek třeba už jen pro drobného živnostníka, který chce na letní výpomoc najmout brigádníka. Místo aby stát nechal jednoduché, „dohodářské“ pracovní smlouvy, které dobře a pružně fungovaly, „na pokoji“, zasahuje do nich věru nemístným způsobem.    

2023-10-08T13:47:41Z dg43tfdfdgfd