SNěMOVNA PODPOřILA SNAZší PříSTUP K NIžší SPOTřEBNí DANI PRO MINIPIVOVARY

Praha - Zákon o spotřebních daních zřejmě zmírní podmínky, za nichž mohou majetkově nebo personálně propojené minipivovary dosáhnout na nižší sazbu spotřební daně z piva. Zemědělcům umožní žádat o vratku spotřební daně dvakrát do roka místo jednou ročně. Přináší to novela zákona, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Obsahuje i další změny, například revizi vratek spotřební daně ozbrojeným silám a diplomatům. Neobsahuje zavedení daně z tichého vína. Zavedení spotřební daně na tiché víno, které ji má jako jediný alkoholický nápoj nulovou, žádá část koaličních stran, podporuje ho také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Návrh odmítají lidovci.

Projednáním tohoto bodu skončilo dnešní jednání Sněmovny. Poslanci se opět sejdou ve čtvrtek ráno.

Ministr Stanjura dnes označil za hlavní cíle novely snížení administrativní zátěže, zefektivnění výběru daně a zvýšení právní jistoty. Dlouhodobý dopad změn obsažených v novele na státní rozpočet předpokládá vláda zanedbatelný, ale pozitivní. Vliv na to mají mít hlavně opatření která zjednodušují výběr daně. Dá se podle ní očekávat i úbytek soudních sporů

Minipivovary, které jsou majetkově nebo personálně propojené, by měly snáze dosáhnout na nižší sazbu spotřební daně z piva, pokud jejich celkový výstav nepřesáhne 200.000 hektolitrů ročně. Objem jejich výroby se bude sčítat. Dosud samo propojení minipivovarů znemožňovalo uplatňovat sníženou sazbu, což podle ministerstva financí vedlo k formálním úpravám personální struktury podniků, aby kritérium splnily. Finanční správa potom měla vyšší administrativní náklady spojené se zjišťováním, zda minipivovary nejsou majetkově nebo personálně propojené. Vláda si od změny slibuje vyšší právní jistotu na obou stranách i pokles počtu možných soudních sporů.

Zdanění tabákových výrobků bude možné prokazovat tabákovou nálepkou a nebude už zapotřebí mít doklad. Sníží to riziko, že řádně značené tabákové výrobky propadnou, protože jejich dopravu nebo skladování nebude provázet příslušný doklad. Pokud však nebude k dispozici doklad o zdanění, bude muset podnikatel počítat s tím, že případná kontrola ze strany úřadů bude trvat déle, protože celníci budou muset všechny nálepky řádně prověřit. upozorňuje důvodová zpráva.

Návrh zákona také počítá se zjednodušením procesu vyhlašování ceny cigaret pro spotřebitele. Dosud výrobci a dovozci cigaret museli ceny hlásit celní správě, která je následně vydávala v Cenovém věstníku. Nově budou úpravy cen hlásit správci daně, který je pouze zveřejní na internetu. Úpravy cen budou stejně jako dosud možné pouze jednou měsíčně.

Zemědělci budou moci žádat od příštího roku o vrácení části spotřební daně za takzvanou zelenou naftu v pololetních intervalech namísto současných ročních. Zemědělské svazy o takovou změnu žádaly, podle nich by usnadnila průběžné financování podnikání. Vyplácená částka by zůstala stejná.

Spotřební daň z motorové nafty činí 9,95 koruny za litr. Částku 8,50 koruny na litr mohou zpětně získat zemědělci, kteří se výhradně věnují chovu hospodářských zvířat, rostlinné výrobě s vysokým zastoupením citlivých plodin a révy vinné či rostlinné výrobě a spolu s tím intenzivně chovu hospodářských zvířat. Na vrácení 3,38 koruny na litr pak mají nárok například zemědělci, kteří hospodaří v lese či chovají a loví ryby.

Novela také upravuje zdaňovací období pro malé plátce daně z elektřiny. Nyní musí podávat přiznání měsíčně, tedy dvanáctkrát do roka, nyní vláda navrhla pouze dvě přiznání do roka.

2024-07-09T05:20:52Z dg43tfdfdgfd