PO úSPěCHU V BRITáNII ZAčNE S čTYřDENNíM PRACOVNíM TýDNEM EXPERIMENTOVAT I NěMECKO

Projekt v Německu realizují společnost Intraprenör se sídlem v Berlíně a nezisková organizace 4 Day Week Global, která již iniciovala podobné studie v jiných zemích, včetně úspěšného projektu ve Velké Británii.

Myšlenka čtyřdenního pracovního týdne získává v Německu stále více na podpoře, a to i mezi zaměstnanci. Odborová organizace zaměstnanců kovodělného a elektrárenského průmyslu IG Metall podle médií usiluje o zavedení tohoto pracovního modelu.

Argumentem pro čtyřdenní týden je, že pokud zaměstnanci pracují pouze čtyři dny v týdnu, budou pravděpodobně koncentrovanější a motivovanější, ale stále budou schopni splnit požadavky zaměstnavatele.

Studie nadace Hanse Böcklera ukázala, že čtyřdenní týden je mezi zaměstnanci populární myšlenkou. Zaměstnanci uvedli, že by chtěli mít více času pro sebe a rodinu.

Firmy však zůstávají skeptické ohledně tohoto nápadu, obávají se ztráty produktivity a zvýšených nákladů, které by s sebou mohl čtyřdenní pracovní týden přinést. 

2023-09-18T14:45:29Z dg43tfdfdgfd