PůVODNí ZPRáVA | PROč CENY BYTů NEKLESAJí? PODLE ANALYTIKů JE PříčIN VíCE

Podle veřejně dostupných informací ze zprávy vydané letos v srpnu poradenskou společností Deloitte a nazvanou Property index je Česko je v Evropě druhou nejméně dostupnou zemí pro koupi vlastního bydlení. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je totiž třeba průměrně 13 hrubých ročních platů, zhruba stejně jako v minulém roce.

Praha je pro pořízení bydlení třetí nejdražší metropolí v Evropě po Amsterdamu a Bratislavě. Na nemovitost v hlavním městě je potřeba 14,3 hrubých ročních platů. Ale možná, že se tyhle nepříznivé statistiky mohou zlepšit.  

„Ceny bytů v Česku nadále klesat mohou, je nutno však dodat, o jakých bytech se bavíme a v jaké lokalitě,“ řekla serveru EuroZpravy.cz Petr Kozojed, vedoucí týmu Real Estate v oddělení Strategie a Transakce společnosti EY Česká republika. Podle něj v souvislosti s odsunutou poptávkou po akvizici bytu a výší úrokových sazeb, geopolitickou situací a v souvislosti dalšími vlivy došlo ke snížení poptávky po bytech a následně ke snížení jejich prodejních cen.

„Ke snížení cen bytů ale došlo přirozeně rozdílných lokalitách, přičemž v lokalitách s omezeným množstvím bytů se cena stabilizovala, potažmo nesnížila, a naopak. Jako vhodný vzorek mohu jmenovat větší byty v panelových domech na sídlištích, jejichž prodejní cena je velice citlivá na vnější vlivy a klesá nejstrměji, vzhledem k jejich množství a vzhledem k dalším faktorům,“ řekl Petr Kozojed.

Stále snížená poptávka po bytech v novostavbách podle mínění Petra Kozojeda přinutila developery jejich projekty pozastavit, odložit, prodat, nebo transformovat na nájemní bydlení, což se v průběhu následujících měsíců, možná i let, může projevit nedostatkem těchto bytů v novostavbách, pokud předpokládáme pozvolný pokles úrokových sazeb. Důsledkem čehož se nabízí nárůst cen bytů v novostavbách jako výsledný efekt klesající nabídky a stoupající poptávky a naopak.

„Přesun zájemců o bydlení z nájemních bytů do bytů ve vlastnictví nelze nyní přesně kvantifikovat. Podnětem jistě budou přijatelnější úrokové sazby hypoték, obava ze stoupajících cen a v neposlední řadě i potřeba bydlet ve vlastním,“ doplnil specialista poradenské společnosti EY Česká republika.

„Faktem zůstává, že pokud je prodávající nucen realizovat prodej bytu pod časovým tlakem, musí počítat nutností přizpůsobit prodejní cenu bytu snížené poptávce, tedy realizovanou prodejní cenu snížit, uzavřel Petr Kozojed, vedoucí týmu Real Estate v oddělení Strategie a Transakce společnosti EY Česká republika.

Podle Olívie Lacenové, hlavní analytičky společnosti Wonderinterest Trading se energetická krize, válka na Ukrajině i vývoj globální ekonomiky spojený se zvyšováním úrokových sazeb a růstem inflace pořádně „podepsaly“ na poptávce po nemovitostech.

„Na rozdíl od většiny států, kde jsou stále ceny nemovitostí nižší, než před krizí se během léta zlevnění nemovitostí v České republice téměř vymazalo,“ konstatovala hlavní analytička Wonderinterest Trading. Podle ní vývoj ceny nemovitostí závisí vždy na poměru mezi nabídkou a poptávkou. Hlavním důvodem, proč v Praze nebo Brně a dalších městech ceny bytů příliš neklesají je ale podle Olívie Lacenové jejich nedostatek.

„Obecně je v Česku mnohem méně bytů, než by bylo zapotřebí, proto jejich cena tak moc nekolísá. S ohledem na desetitisíce lidí, kteří se každoročně stěhují do Prahy a Středočeského kraje by byla nutná další výstavba, protože bydlení se stává stále více nedostupným,“ konstatovala Olivia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading. Navíc upozorňuje na to, že v případě, že nepřijde nějaký výrazný ekonomický výkyv nebo nejistota, měly by se ceny nemovitostí držet v růstové linii.

Zdá se, že očekávání realitních odborníků, která počítají s tím, že v Evropě v roce 2023 trh s bydlením zůstane stabilní, možná jen s určitými výkyvy způsobenými možnou recesí, je dobrou zprávou. A to nejen proto, že poptávka po nemovitostech, a to nejen v tuzemsku, zůstává silná. 

2023-10-12T13:23:51Z dg43tfdfdgfd