NOVá VLáDA ODLOží PLATNOST čáSTí STAVEBNíHO ZáKONA, řEKL BARTOš

Praha - Nová vláda odloží platnost některých částí nového stavebního zákona, následně je bude chtít změnit. Zřízení speciálního stavebního úřadu by mělo být zachováno, ale ne v rozsahu, který by vedl k prohloubení centralizace státu. Při dnešním setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě to řekl kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Ba...

Source: