DůVěRA V EKONOMIKU SE V LISTOPADU SNížILA, KLESá Už PěT MěSíCů V řADě

© Michal Zelinka / INCORP images Ilustrační fotografie. Oproti loňskému listopadu ale naopak důvěra rostla, a to jak celkově, tak i mezi jednotlivými skupinami spotřebitelů a podnikatelů. Důvěra podnikatelů v ekonomiku v listopadu vzrostla oproti říjnu o 1,5 bodu na hodnotu 96,2. Naproti tomu mezi spotřebiteli výrazně poklesla, a to o 8,1 bodu na hodnotu 90,4. "Zhorše...

Source: