CENY ENERGIí DRTí MěSTA. KVůLI úSPORáM MěNí POULIčNí LAMPY I šKOLNí KOTELNY

Rychlý růst cen energií nezaskočil jen domácnosti a firmy, ale také obce a města. Ze svých rozpočtů budou muset „ukrojit“ víc peněz za svícení na ulicích či za topení ve školách a dalších objektech v jejich vlastnictví. Dobrá je jim momentálně každá uspořená koruna. Kupříkladu v Chabařovicích na Ústecku proto nyní připravují velký úsporný program, v nás...

Source: