BEZúTěšNý STAV čESKýCH E-SHOPů. ZE 152 KONTROLOVANýCH PORUšILA PřEDPISY NAPROSTá VěTšINA

Výsledky těchto kontrol naznačují, že na poli internetového prodeje stále dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Hlavními oblastmi nedostatků jsou nedostatečné informace týkající se prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

Ředitel ČOI Jan Štěpánek k výsledkům uvedl, že "kontroly budou i v následujícím období cíleny na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých ČOI spotřebitelskou veřejností nebo jinými orgány státní správy a samosprávy, porušovaly právní předpisy v dozorové pravomoci ČOI."

V období od 1. dubna do 30. června 2023 prováděla ČOI 152 kontrol zaměřených na internetové obchodování na českém trhu. Hlavním cílem těchto kontrol bylo ověřit dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Celkově bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 131 případech, což představuje 86,2 %.

Kontroly nejsou reprezentativním vzorkem všech internetových obchodů v České republice, ale byly zaměřeny na subjekty, u kterých existovalo riziko porušení právních předpisů. Kontroly zahrnovaly jak fyzické, tak právnické osoby, které provozují obchodní aktivity v online prostředí.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že mnoho provozovatelů elektronických obchodů nesplňuje požadavky ohledně poskytování informací týkajících se reklamací, nákupních podmínek, služeb a výrobků. Taktéž neinformují spotřebitele o možnostech mimosoudního řešení sporů. 

2023-09-10T16:00:51Z dg43tfdfdgfd