ANALYTIK: TREND SNIžOVáNí SPOTřEBY PLYNU A ELEKTřINY VE DRUHéM čTVRTLETí SKONčIL

Brno - Trend snižování spotřeby plynu a elektřiny ve druhém čtvrtletí skončil, vyplývá podle datového analytika společnosti Amper Meteo Kamila Rajdla z údajů spotřeby elektřiny a plynu. Po očištění o vliv počasí totiž meziročně spotřeba plynu rostla o 2,2 procenta, spotřeba elektřiny ještě klesla o 1,5 procenta, přičemž v červnu už rostla.

Skutečná spotřeba plynu byla díky velmi teplému počasí nižší než loni. Všechny letošní měsíce jsou zatím teplotně nadprůměrné, což ještě v dubnu a v květnu významně ovlivnilo délku topné sezony a potřebu vytápění. V dubnu a květnu byla spotřeba plynu výrazně nižší než loni, v dubnu dokonce o více než pětinu. V červnu byla spotřeba meziročně stejná. Celkově byla za druhý kvartál spotřeba plynu meziročně nižší o 15 procent a o 24 procent proti pětiletému referenčnímu období 2017 až 2021.

"Rozhodujícím faktorem byly teploty vzduchu, které zásadně dovolovaly šetřit s energiemi. Proti referenčnímu období jsou ale stále vidět vysoké úspory kolem 17 procent i po očištění o vliv počasí," uvedl meteorolog společnosti Petr Skalák. Šetřit s plynem začali Češi především od roku 2022, kdy se začaly zvyšovat ceny, jejichž růst tehdy akcelerovaly dopady války Ruska s Ukrajinou.

Loni se začaly projevovat úspory elektřiny díky masivnímu rozvoji fotovoltaik. V květnu a v červnu se však letos pokles spotřeby zastavil a začal se projevovat i mírný růst. V dubnu byla spotřeba meziročně nižší po očištění o vliv počasí o 3,4 procenta, v květnu jen o 1,5 procenta a v červnu už spotřeba rostla o 0,7 procenta. Proti referenčnímu období 2017 až 2021 činí úspory po očištění o vliv počasí 9,3 procenta.

"Vývoj spotřeby elektřiny v uplynulých měsících by mohl poukazovat na opětovné oživení ekonomiky, ale také na útlum nových instalací malých fotovoltaických elektráren. To by vzhledem k vývoji cen elektřiny nebylo překvapením, jelikož se díky tomu prodlužuje návratnost investice. Situace se bude v roce 2025 ještě více zhoršovat, jelikož mnoho firem s fixními cenami výkupu zásadně snížilo jednotkovou cenu za megawatthodinu vyrobené elektřiny a prodej elektřiny se prakticky nevyplatí," řekl finanční ředitel Michal Nádeníček. Instalace se však podle něj vyplatí jako investice do budoucnosti pro snížení rizika při náhlém zvýšení cen komodit.

Od začátku roku se v Česku vyrobilo z obnovitelných zdrojů energie 3522 GWh, což je 10,6 procenta celkové spotřeby. Přičemž z 56 procent se na této výrobě podílely fotovoltaické elektrárny, jejichž instalovaný výkon se v prvním pololetí zvýšil meziročně zhruba o polovinu. Ze třetiny se na výrobě podílely vodní elektrárny a z deseti procent větrné elektrárny.

Skupina Amper vychází při svých výpočtech a analýzách z veřejně dostupných dat. Data o spotřebě elektřiny čerpá od společnosti ČEPS, o plynu získává aktuální data od firmy NET4GAS. Zároveň pracuje s daty Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a společnosti ČEZ.

2024-07-03T08:57:45Z dg43tfdfdgfd