ČNB ZHORšILA VýHLED EKONOMIKY, ZáKLADNí SAZBA úROKů ZůSTALA NA SEDMI PROCENTECH

ČNB rovněž snížila své odhady ohledně inflace pro příští rok o půl procentního bodu, předpokládajíc, že průměrná inflace dosáhne 2,6 procenta. Co se týče inflace pro letošní rok, ČNB mírně zlepšila své očekávání na 10,8 procenta, ve srovnání se srpnovým odhadem 11 procent.

Guvernér Michl také upozornil na rizika, která by mohla ovlivnit inflaci. Vyšší inflaci by mohly způsobit větší úpravy ceníků v lednu příštího roku a delší trvání expanzivní fiskální politiky. Naopak pokles inflace by mohl být způsoben výraznějším zhoršením hospodářské aktivity v Německu.

Bankovní rada ČNB na dnešním zasedání také ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, která je na této úrovni od června 2022. Lombardní a diskontní úrokové sazby zůstaly také beze změny.

Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit peníze od centrální banky proti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány pokuty za nesplácené úvěry, zůstává na šest procentech. 

2023-11-02T15:28:45Z dg43tfdfdgfd